Bañistas
Poeta e a súa liberdade
Deusa
Homenaxe ó labrego
As pantasmas da liberdade
Sibila
Terra fértil
Cabeza de librepensador
Anacoreta